Biografie

BiografieImpressie Evan
Evan Bogerd (1993) werd op zijn orgelstudie voorbereid door Herman van Vliet in Amersfoort.
Hij vervolgde zijn studie op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij momenteel binnen de Master of Music orgel studeert bij Jos van der Kooy.
Daarnaast volgde hij hier de opleiding Kerkmuziek bij Theo Goedhart.

In 2015 en 2016 voerde Bogerd de vrije en koraalgebonden fantasieën en fuga’s van Max Reger uit in de Westerkerk in Amsterdam.
In 2016 maakte Bogerd indruk met een bijzonder goed ontvangen debuut-cd op het Müller-orgel van de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem.
Deze opname kreeg in 2019 een vervolg vanuit Hasselt.

Hij volgde masterclasses aan de Internationale Orgelakademie Altenberg für Orgelimprovisation bij onder meer Wolfgang Seifen, Sophie Veronique Cauchefer-Choplin en Martin Baker.
Hij viel door de jaren heen in de prijzen op verschillende concoursen in Nederland.

Evan Bogerd is als kerkmusicus verbonden aan de Waterstaatskerk te Hengelo, en hij is in Hasselt organist van het Knol-orgel in de Grote of Stephanuskerk en het fraaie Holthuis-orgel in de Gereformeerde Kerk.
Zie voor meer informatie: www.evanbogerd.nl.

Biography
Evan Bogerd (1993) began organ lessons with Herman van Vliet in Amersfoort, the Netherlands.
He continued his organ study at the Royal Conservatory in The Hague with Jos van der Kooy.
He also studied church music with Theo Goedhart at the same conservatory.

In 2015 and 2016, Bogerd performed the secular and chorale fantasies and fugues by Max Reger in the Westerkerk in Amsterdam.
In 2016 and 2019, two recordings were published. Made in Haarlem and Hasselt(NL).

Bogerd participated in masterclasses at the International Organ Academy Altenberg for Organ Improvisation with, among others, Wolfgang Seifen, Sophie Veronique Cauchefer-Choplin and Martin Baker. Over the years, he won prizes at several competitions in the Netherlands.
Evan Bogerd director of music at the Waterstaatskerk in Hengelo, and organist of the Knol organ in the Grote or Stephanuskerk and the Holthuis organ in the Reformed Church in Hasselt.